Szabályzat Online áruház hu.carmager.com

Tartalom

A hu.carmager.com online áruház a fogyasztók jogairól gondoskodik. A fogyasztó nem mondhat le a fogyasztói jogokról szóló törvény által biztosított jogokról. A szerződésesek azon rendelkezései, amelyek a fogyasztó részére kevésbé kedvezőek mint ahogyan ezeket a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései fogalmazzák meg, érvénytelenek, helyükön a fogyasztó védelmi jogokról szóló törvény rendelkezései érvényesek. Ennek megfelelően a jelen Szabályzat rendelkezései célja nem a törvény rendelkezéseiből eredő jogok korlátozása és az esetleges kétségeket a fogyasztó számára kedvezően kell eldönteni. Abban az esetben, ha a jelen Szabályzat rendelkezései nem felelnek meg az említett jogszabálynak, ezek a jogszabályokból eredő rendelkezések irányadóak és alkalmazandók.

1
Általános rendelkezések
1.1
A hu.carmager.com címen elérhető online áruházat üzemeltetője:

Marcin Błahyj és Piotr Błahyj együttesen képviseletében, székhelye Toruń MOSSA PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA polgári jogi társaság, amely bejegyzésre került a gazdasági minisztérium által vezetett az Országos Cégnyilvántartásba, üzletvezetés helye és levelezési címe: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Lengyelország, Ádóazonositó száma 8792554728, Cégjegyzékszáma: 340440230, BDO szám: 000388568, e-mail cím: kapcsolat.hu@carmager.com.
1.2
Ez az online áruház Szabályzat vonatkoznak egyaránt egyéni fogyasztók és vállalkozók részére.
1.3
Definíciók:
 1. Munkanap – hétfőtől péntekig tartó nap, a munkaszüneti napok kivételével.
 2. Regisztrációs űrlap – faz Online áruházban elérhető űrlap, amely lehetővé teszi Fiók létrehozását.
 3. A megrendelőlap – Elektronikus Szolgáltatás, az Online áruházban elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi a megrendelés leadását.
 4. Ügyfél – az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelyet a törvény cselekvőképesnek ismer el és amely az Online áruházban rendel.
 5. Polgári Törvénykönyv – a polgári törvénykönyvről szóló, 1964. április 23-i törvény (Jogi Közlöny 1964, 16. sz., 93. bejegyzés, módosítva).
 6. Fogyasztó – az a természetes személy, amely olyan jogi ügyletet hajt végre a vállalkozóval, amely nem kapcsolódik közvetlenül annak üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.
 7. Fiók – Elektronikus Szolgáltatás, a Szolgáltató informatikai rendszerében található egyedi névvel (bejelentkezési névvel) és jelszóval megjelölt adatok gyűjteménye, amelybe a Szolgáltatás igénybevevője által megadott adatok és az általa az Internetes Áruházban leadott megrendelésekről szóló információk kerülnek.
 8. Hírlevél – Elektronikus Szolgáltatás, a Szolgáltató által e-mailben biztosított elektronikus terjesztési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, minden Szolgáltatás-felhasználó számára, hogy a Hírlevél későbbi kiadásainak ciklikus tartalmát automatikusan megkapja a Szolgáltatótól, amely információkat tartalmaz az Online áruházban található termékekről, hírekről és promóciókról.
 9. Termék; Áruk – az Internetes áruházban elérhető ingó tárgy, amely az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés tárgyát képezi.
 10. Egyéni vállalkozó – az a természetes személy, amely közvetlenül az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó szerződést köt, abban az esetben, ha a szóban forgó szerződés tartalma szerint nem szakmai jellegű ez a tevékenység. Főleg abban az esteben amikor ez a szakmai jelleg a személy üzleti tevékenységének tárgyából ered és amely az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás vonatkozó rendelkezések alapján folytatódik.
 11. Szabályzat – az Online Áruház szabályai.
 12. Általános Adatvédelmi Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (Jogi Közlöny UE. 2016,119. szám, 1. bejegyzés, módosítva).
 13. Online áruház (Árúház) – a Szolgáltató online áruháza, amely a hu.carmager.com. internet címen elérhető.
 14. Eladó; Szolgáltató – Marcin Błahyj és Piotr Błahyj közösen polgári jogi társaságat üzemelő MOSSA PIOTR BŁAHYJ MARCIN BŁAHYJ SPÓŁKA CYWILNA néven, székhelye: Toruń, amely bejegyzésre került gazdasági miniszter által vezetett az Országos Cégnyilvántartásba, az üzleti helye és a kézbesítési címe: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Lengyelország, Ádóazonositó száma 8792554728, Cégjegyzékszáma: 340440230, e-mail cím: kapcsolat.hu@carmager.com,
 15. Adásvételi szerződés – az Ügyfél és az Eladó között az Internetes Áruházon keresztül kötött vagy megkötött Termék értékesítéséről szóló szerződés.
 16. Elektronikus szolgáltatás – olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató elektronikusan nyújt az Ügyfél számára az Internetes Áruházon keresztül.
 17. Szolgáltatás igénybevevője – az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelyet a törvény cselekvőképesnek ismer el, akik az Elektronikus Szolgáltatást igénybe veszik vagy azt használni szándékozzák.
 18. Fogyasztói Jogok Törvénye – 2014. május 30-i törvény a fogyasztói jogokról (Jogi Közlöny 2014., 827. bejegyzés, módosítva)
 19. Megrendelés – Az Ügyfél akaratnyilatkozata a Megrendelőlapon keresztül benyújtva, közvetlenül a Szerződés megkötésére irányul.
2
Elektronikus szolgáltatások az Online áruházban
2.1
Az internet áruházban a következő szolgáltatások állnak rendelkezésre: Fiók, Megrendelőlap és Hírlevél.
2.1.1
Fiók - az Ügyfél három egymást követő lépését követően a fiók azonnal használhatóvá válik: (1) a Regisztrációs űrlap kitöltése, (2) a Szabályzat és az adatvédelmi irányelvek feltételeinek elfogadása (3) a „Fiók regisztrálása” mezőre kattintás. Amennyiben az Ügyfélnek a Megrendelés leadása elött nem hozott létre Fiókot, úgy az Ügyfél Fiók automatikusan létrejön a megrendelési eljárás során a Szabályzat 2.1.2. pontjának megfelelően. A Fiók létrehozása szükséges az Online Áruházon keresztüli Megrendelés elfogadásához és annak lebonyolításához. A Regisztrációs Űrlapban az Ügyfél következő adatainak megadása szükséges: név és vezetéknév / cégnév, e-mail cím és jelszó. A fiók csak az Online áruházban elhelyezett Megrendelések végrehajtásának céljából jön létre, és legfőképpen az egyes Megrendelések állapotának és előzményeinek ellenőrzését teszi lehetővé. A Fiók létrehozásával kapcsolatos információkat az Ügyfél által megadott e-mail címre küldjük.
2.1.1.1
A Fiók Elektronikus Szolgáltatás határozatlan időre ingyenes. Az Ügyfél bármikor és indoklás nélkül törölheti a Fiókját (lemondhat a Fiókjáról), megfelelő kérelme elküldése útján a Szolgáltató felé, e-mailben a következő címre: kapcsolat.hu@carmager.com vagy írásban a következő címre: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Lengyelország.
2.1.2
Megrendelési űrlap - a Megrendelési űrlap használata akkor kezdődik, amikor az Ügyfél hozzáadja az első Terméket az Internetes áruház elektronikus kosarához. A Megrendelés leadására azután kerül sor, hogy az Ügyfél összesen két további lépést elvégzett - (1) a Megrendelési űrlap kitöltése után és (2) a "Megrendelés fizetési kötelezettséggel" mezőre kattintással, amit a Megrendelési űrlap kitöltése után lehetséges az Online áruház honlapján - eddig van lehetőség a bevitt adatok módosítására (ehhez kövesse az Online Áruház honlapon megjelenő üzeneteket és információkat). A Megrendelőlapon az Ügyfélnek meg kell adnia a következő Ügyféladatokat: név, vezetéknév / cégnév, cím (utca, ház / lakás száma, irányítószám, város, ország), e-mail cím, telefonszám és az Adásvételi szerződéssel részletei: Termék (ek), a Termék (ek) mennyiségét, a Termék (ek) átadásának helye és módja, fizetési mód. Nem egyéni fogyasztó ügyfelek esetében a cég név és az adóazonosító megadása is szükséges.
2.1.2.1
Az Elektronikus Megrendelőlap-szolgáltatást ingyenes és egyszeri jellegű, és akkor ér véget, amikor a Megrendelőlap a Megrendelésen keresztül leadásra kerül, vagy abban az esetben Ügyfél a megrendelést megszakítja és ezen az úton a Megrendelést nem adja le.
2.1.3
Hírlevél - a Hírlevél használatára azután kerül sor, hogy az Ügyfél kiválasztotta a hu.carmager.com online áruház honlapján és az e-mail címe alatt látható "Hírlevél" fület, ahová a továbbiakban a Hírlevelek érkezni fognak, és a továbbiakban rákattint a "Feliratkozás" mezőre. A Hírlevélre való feliratkozás a Fiók létrehozásakor vagy a megrendeléskor a megfelelő mezőt bejelölésén keresztül lehetséges - a Fiók létrehozásakor és a Felhasználó beleegyezésének megerősítésével a Hírlevél elektronikus üzenet formájában történő elküldéséhez az Ügyfél feliratkozik a Hírlevélre.
2.1.3.1
Az Elektronikus Hírlevél Szolgáltatás határozatlan időre ingyenes. Az Ügyfél bármikor és indoklás nélkül leiratkozhat a Hírlevélről (lemondhat a Hírlevélről) oly módon, hogy erre vonatkozó kérését megadja a Szolgáltatónak, e-mailben a következő címre: kapcsolat.hu@carmager.com vagy írásban a következő címre: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Lengyelország.
2.2
A Szolgáltató által használt elektronikus rendszer műszaki követelményei:
(1) számítógép, laptop vagy más, internet-hozzáféréssel rendelkező multimédia eszköz;
(2) hozzáférés az e-mailhez;
(3) böngésző:
 1. Chrome 49-es vagy újabb, JavaScript engedélyezett állapotban, vagy
 2. A Firefox 43-as vagy újabb, JavaScript engedélyezett állapotban, vagy
 3. Microsoft Edge 13-as vagy újabb, JavaScript engedélyezett állapotban, vagy
 4. Opera 36-os vagy újabb, JavaScript engedélyezett állapotban, vagy
 5. Safari 4-es vagy újabb, JavaScript engedélyezett állapotban;
 6. a böngészőben a sütik mentésének lehetőségének bekapcsolása és a Javascript engedélyezese.
2.3
A Szolgáltatás igénybevevője köteles az Internetes áruházat a törvényeknek és az erkölcsnek megfelelő módon használni, tiszteletben tartva a Szolgáltató és harmadik felek személyes jogait, valamint szerzői jogait és szellemi tulajdonát. Az igénybevevő az adatokat a tényeknek megfelelően köteles megadni. Az igénybevevőnek tilos illegális tartalmat szolgáltatnia.
2.4
A Szolgáltató hibamentesen nyújt elektronikus szolgáltatásokat.
2.5
Az Elektronikus Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszeljárás: A Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszok és az Internetes áruház működésével kapcsolatos egyéb panaszok (kivéve a Termékreklamáció eljárást, amelyet a Szabályzat 6. pontja jelöl meg) az Ügyfél a következő úton nyújthatja be:
 1. írásban a következő címre: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polska;
 2. elektronikus formában e-mailben a következő címre: kapcsolat.hu@carmager.com;
2.5.1
Javasoljuk, hogy a panaszleírásban szereplő szolgáltatást igénybevevőnek: (1) a panasz tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különös tekintettel a szabálytalanság típusára és előfordulásának dátumára; (2) az ügyfél kérése; és (3) a panaszt benyújtó elérhetőségei – ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Szolgáltató általi elbírálását. Az előző mondatban meghatározott követelmények csak ajánlások, és nem befolyásolják a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.
2.5.2
A Szolgáltató a panaszra haladéktalanul, a benyújtás napjától számított legfeljebb 14 naptári napon belül válaszol.
2.6
A Honlap részeként nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében a Szolgáltató technikai és szervezési intézkedéseket tesz a nyújtott szolgáltatások biztonságát fenyegető veszély mértékének megfelelően, különös tekintettel az illetéktelen személyek által az interneten küldött személyes adatok megszerzésének és módosításának megakadályozására. A Szolgáltatást igénybevevő kérésére a Szolgáltató tájékoztatja a Szolgáltatást igénybevevőt és az által választott formában az elektronikusan nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos sajátos kockázatokról.
2.7
Az Elektronikus Fiók Szolgáltatást igénybevevő Ügyfél véleményeket tehet közzé az Online áruházban.
2.8
Az Ügyfél hozzájárulhat külső alanyok vélemény megfogalmazásához egy speciális mező bejelölésével a megrendelés leadásakor. A hozzájárulás megadása esetén az ügyfél hozzájárul a személyes adatok, beleértve az e-mail címet, valamint az online áruházban történő vásárlásról és a tranzakciók menetéről szóló információk továbbításához a következő szervezetekhez:
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
a vásárolt termékről és / vagy az Áruházról szóló vélemény megszerzése és az említett szervezetek weboldalain történő elhelyezése céljából. A fent leírt szervezetek hozzájárulása minden egyes megrendelés leadásakor megadható.
2.9
Amennyiben az Ügyfél által az Online áruházban közzétett vélemények a szerzői jogról szóló 1994. évi, február 4.-kei törvény (a 2006 évi Jogi Közlöny, 90 számú, 631 bejegyzése, változásokat beleértve) értelmének megfelelő jellegű alkotások, úgy a vélemények (abban az esetben is, ha befejezetlen formában) az Ügyfél részéről önkéntes móddal jelennek meg az Online Áruházban. Ezzel egyben az Ügyfél nem kizárólagos, ingyenes és nem átruházható engedélyét és hozzájárulását adja a Szolgáltató részére ezen alkotások felhasználására különösen az Online áruházban történő közzétételre, valamint a Szolgáltató egyéb kiadványaiban történő megjelenésre. Az engedély minden olyan felhasználási területre és mezőre vonatkozik, amely a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötésekor létezett, különösen a feljebb említett szerzői jogról szóló törvény 50. paragrafusában megfogalmazott mezőkre vonatkozóan, valamint:
 1. az alkotás rögzítésére és sokszorosítására – azaz az alkotás másolatainak előállítására egy meghatározott technikával, beleértve a nyomtatást, reprográfiát, mágneses hordozóra és digitális technológiát történő rögzítést;
 2. az eredeti forma vagy másolatok forgalmazására, amelyekre az alkotást rögzítették - az eredeti forma vagy másolatok forgalomba hozása, kölcsönzése vagy haszonbérlete;
 3. az alkotásnak a fenti b) pontban meghatározottaktól eltérő módon történő terjesztése - nyilvános előadás, kiállítás, vetítés, sokszorosítás, lejátszás és visszajátszás, valamint az alkotás nyilvánosságra hozatala oly módon, hogy bárki az általa választott helyszínen és időben hozzáférhessen.
2.10
A Szolgáltatást igénybevevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Online áruház nem nyilvános fórum bármilyen tartalom szabad közzétételéhez, hanem az Elektronikus Szolgáltatásokra vagy Termékekre vonatkozó tárgyilagos, valamint a törvénynek és jó modornak megfelelő módon történő információ cserét szolgálja (ideértve a véleményeket, megjegyzéseket és értékeléseket is).
2.11
A Szolgáltató azonnali hatállyal megfoszthatja vagy korlátozhatja az Ügyfélnek az elektronikus szolgáltatások igénybevételének jogát, amennyiben az Ügyfél megsérti a Szabályzatot, különösen, ha az Ügyfél:
 1. Fiók Online Áruházban történő regisztráció során valótlan, pontatlan vagy elavult, félrevezető vagy harmadik fél jogait sértő adatokat adott meg;
 2. Az online áruház használatát igénybevételének keresztül megsértette egy harmadik fél személyes jogait, különösen az online áruház más vásárlóinak személyes jogait;
 3. más olyan magatartást tanúsított, amelyet a Szolgáltató megítélése szerint nem egyeztethető össze a hatályos jogszabályokkal vagy az Internet használatának általános elveivel, vagy káros a Szolgáltató hírnevének szempontjából.
2.12
A Szolgáltatás igénybevevője különösen köteles:
 1. törvény által tiltott tartalmak szolgáltatások vagy továbbításának tiltását betartani, például olyan tartalmakra vonatkozóan, mint az erőszak terjesztése, rágalmazás, vagy harmadik személy személyes és egyéb jogai sértése,
 2. az Online áruházat oly módon használni, hogy az ne zavarja annak működését, különösen egyes szoftverek vagy eszközök használatával,
 3. tartózkodni az olyan tevékenységektől, mint például: kéretlen kereskedelmi információk (spam) küldése vagy közzététele az Online Áruházon keresztül,
 4. az Online áruházat oly módon használni, hogy az ne zavarja az Online Áruház kényelmes használatát más ügyfelek részére,
 5. az online áruház bármely tartalmát csak személyes használatra használni,
 6. az Online áruházat a Magyarország területén hatályos rendelkezésekkel összhangban használni.
3
Az adásvételi szerződés megkötésének feltételei
3.1
Az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére azután kerül sor, hogy az Ügyfél megrendelést adott le az Internetes áruházban található Megrendelőlap segítségével, a Szabályzat 2.1.2. pontjának megfelelően.
3.2
Az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges, hogy az Ügyfél rendelkezzen saját Fiókkal. Ha az Ügyfél Fiók létrehozása nélkül ad le megrendelést, akkor a Fiók a Megrendelés benyújtási folyamatának részeként jön létre a Szabályzat 2.1.1. pontjának megfelelően.
3.3
Az Online áruház weboldalán feltüntetett termék ára magyar forintban van megadva, és tartalmazza az adókat. A megrendelés tárgyát képező termék teljes árról, beleértve az adókat, valamint a szállítási költségeket (beleértve a szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatások díjait) és egyéb költségeket, valamint olyan díjak, amelyeknek összege nem határozható meg – a kifizetésük kötelező, az Ügyfél tájékoztatást kap az online áruház weboldalán a megrendelés leadásakor, ideértve azt is, amikor az Ügyfél kifejezi akaratát, az adásvételi szerződés megkötésére.
3.4
Az adásvételi szerződés megkötésének eljárása az Online áruházban a Megrendelőlap segítségével:
 1. Az adásvételi szerződés megkötése az Ügyfél és az eladó között azután történik, hogy az Ügyfél megrendelést adott le az Internetes áruházban, a Szabályzat 2.1.2. pontjának megfelelően.
 2. A Megrendelés leadása után az Eladó azonnal megerősíti annak átvételét, és egyúttal elfogadja a Megrendelést végrehajtásra. A Megrendelés átvételének megerősítése és végrehajtásának elfogadása úgy történik, hogy az Ügyfélnek a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre megfelelő e-mailt küld, amely legalább az eladó nyilatkozatát tartalmazza a Megrendelés átvételéről és elfogadásáról, valamint megerősítését az Adásvételi Szerződés létrejöttéről. Amint az Ügyfél megkapja a fenti e-mailt, az Ügyfél és az Eladó között Adásvételi Szerződés jön létre.
3.5
A megkötött adásvételi szerződés tartalmának rögzítése, biztonságossá tétele és az Ügyfél rendelkezésére bocsátása a következőképpen történik: (1) a jelen Szabályzatot az Online áruház weboldalán történő közzététele, (2) e-mail üzenet küldése az Ügyfél részére a Szabályzat 3.4 pontjának megfelelően. Ezen felül az adásvételi szerződés tartalma az eladó online áruházának informatikai rendszere regisztrálja és védi.
4
Fizetési módok és feltételek
4.1
Az Eladó a következő fizetési módokat biztosítja az Ügyfél számára az adásvételi szerződés alapján:
4.1.1
Elektronikus fizetések és kártyás fizetések - az aktuális fizetési módokat az Online áruház honlapján, a fizetési módokról szóló információs fülben, valamint a https://www.paypal.com, https://www.payu.pl, https://www.skrill.com oldalakon található. Az elektronikus fizetések és kártyás tranzakciók elszámolásának formája az alább feltüntetett elektronikus és kártyás fizetési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók lehetőségeinek megfelelően az Ügyfél választása szerint történik:
 1. PayPal.com – PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. emelet 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg,
 2. Payu.pl – Payu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Lengyelország.
A közvetlenül az Online áruház weboldalán elérhető kártyás fizetéseket a Payu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Lengyelország szolgáltató biztosítja.
4.1.2
Banki átutalás:
 • Az ügyfél a megadott összeget az Eladó, a Megrendelés leadásakor, valamint a Megrendelés beérkezését megerősítő e-mailben feltüntetett bankszámlájára utalja.
Az átutalás közleményének tartalmaznia kell az ügyfél nevét, vezetéknevét és a megrendelés számát.
4.2
A fizetés dátuma:
Amennyiben az Ügyfél, elektronikus fizetéssel vagy hitelkártyával történő fizetés módját választja, az Ügyfél köteles a fizetést az Adásvételi Szerződés napjától számított 7 naptári napon belül teljesíteni.
5
A termék szállításának és átvételének költsége, módszere és határideje
5.1
Amennyiben az Adásvételi Szerződés másként nem rendelkezik a termék a vevőhöz történő szállítása díjköteles. A termékek szállításának költségeit (beleértve a szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatások díjait) az online áruház honlapján, a szállítási költségekkel és a megrendeléssel kapcsolatos információkat tartalmazó fülben található, valamint a megrendelés megkötése elött jelenik meg.
5.2
Az Eladó a következő szállítási vagy begyűjtési módszereket biztosítja az Ügyfél számára:
 1. DHL futárszolgálat
 2. DPD futárszolgálat
 3. GLS futárszolgálat
5.3
A Termékek előző pontban megadott szállítási módjai általában minden Termékre vonatkoznak. Egyes szállítási formák azonban a kínált termékek sajátossága vagy mérete, valamint a Megrendelő által az Ügyfél által választott szállítási hely miatt nem érhetők el. Az adott termék lehetséges szállítási lehetőségeiről részletes információk mindig elérhetők a weboldalán. Az "Idők és szállítási költségek ellenőrzése" linkre kattintva ellenőrizheti őket. Több termék megrendelése esetén lehetőség van egyes szállítási formák kizárására, amennyiben azok nem állnak rendelkezésre valamelyik megrendelt termék esetében.
5.4
A Termék a vevőnek történő átadásának határideje legfeljebb 35 Munkanap. Különböző szállítási határidővel rendelkező termékek esetében a szállítási dátum a leghosszabb megadott dátum, amely azonban nem haladhatja meg a 35 munkanapot. Szállítás alatt. A termék vevőnek történő átadásának dátuma a következőkből elemekből tevődik össze:
 1. Az Eladó által történő megrendelés teljesítésének ideje - ez az az idő, amikor az Eladó vállalja, hogy felkészíti az árut az Ügyfél részére történő szállításra vagy a Termék elküldésére az Ügyfél számára. A megrendelés teljesítésének időpontjáról az Eladót a Vásárló tájékoztatja a Termék weboldalán.
 2. Szállítási idő – Munkanapokban határozzák meg. Ez az az idő, amikor a Fuvarozó szállítja a Terméket az Ügyfélnek. A Vásárlót a Termék weboldalán, valamint a "Szállítás" fülön tájékoztatjuk a Terméket tartalmazó küldemény szállítási idejéről.
A fent meghatározott mindkét időszak nem haladhatja meg az összesen 35 munkanapot, és együttesen a szállítási idő alatt értendő.
5.5
A Termék Ügyfél részére történő kézbesítésének kezdete a következőképpen számítandó: Ha az Ügyfél az elektronikus fizetés módját vagy fizetési kártyával választja - az Eladó bankszámlájának vagy elszámolási számlájának jóváírásától számítva.
6
Termék reklamáció
6.1
Az eladó Ügyféllel szembeni felelősségének alapját és terjedelmét, ha az eladott termék fizikai vagy jogi hibával (garanciával) rendelkezik, az általánosan alkalmazandó törvények határozzák meg, különösen a Polgári Törvénykönyv (különösen a Polgári Törvénykönyv 556–576. Cikke).
6.2
Az Eladó köteles az Ügyfelet hibátlan Termékkel ellátni.
6.3
Az ügyfél következőképpen nyújthatja be reklamációját:
 1. írásban a következő címre: MOSSA, Ügyfélszolgálati iroda, ul. Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń, Lengyelország;
 2. elektronikus formában e-mailben a következő címre: kapcsolat.hu@carmager.com;
 3. A fiókba történő bejelentkezést követően a hu.carmager.com honlapján, kiválasztva a Reklamáció pontot, továbbá a Reklamált Termék panelen keresztül.
6.4
Javasoljuk, hogy az ügyfél a reklamáció leírásában adja meg: (1) a reklamáció tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különös tekintettel a hiba típusára és időpontjára; (2) követelését, a Termék az Adásvételi Szerződés szerinti működőképessé tétele, javítása; követelését az árcsökkentésre vonatkozóan vagy nyilatkozatát az Adásvételi Szerződésből való elállásról; és (3) a reklamációt benyújtó személy elérhetőségeit – ez megkönnyíti és felgyorsítja a reklamáció Eladó általi elbírálását. Az előző mondatban meghatározott követelmények csak ajánlások, és nem befolyásolják a reklamáció ajánlott leírása nélkül benyújtott reklamáció hatékonyságát.
6.5
Az Eladó az Ügyfél reklamációára haladéktalanul, legfeljebb a benyújtásának napjától számított 14 naptári napon belül válaszol. Ha az Eladó nem válaszolt a 14 naptári napon belül, ez az jelent, hogy a reklamáció indokolt volt.
6.6
A jótállási jogokat gyakorló ügyfél köteles a hibás terméket a következő címre szállítani: MOSSA, Ügyfélszolgálati iroda, ul. Chrobrego 145/14787-100 Toruń, Lengyelország. Ha a Termék típusa vagy telepítési módja miatt a Termék szállítása az Ügyfél részéről rendkívül bonyolultnak bizonyulna, akkor az Ügyfél köteles a Terméket az Eladó rendelkezésére bocsátani azon a helyen, ahol a Termék található.
7
Peren kívüli módszerek a reklamációk és követelések kezelésére, vonatkozó szabályzatok, valamint az eljárások szabályzatához való hozzáférés feltételei
7.1
Az Ügyfél választhatja a peren kívüli eljárás lehetőségét a reklamációk és a jogorvoslatok kezelésére. Az online vásárlásokkal kapcsolatos vitarendezést mediáció eljárás útján is megoldható a Kereskedelmi Felügyelet Tartományi Ellenőr előtt, vagy választottbírósági eljárás útján a Kereskedelmi Felügyelet Tartományi Ellenőr elött. A Kereskedelmi Felügyelet egyes tartományi felügyelőségeinek internetes elérhetőségei a következő címen találhatók: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/download/rejestr_podmiotow.xlsx. A fogyasztó a peren kívüli vitarendezés más módszereit is alkalmazhatja, például panaszát benyújthatja az EU ODR online platformján keresztül, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8
A szerződéstől való elállás joga (2014. december 25-től kötött adásvételi szerződésekre vonatkozik)
8.1
A adásvételi szerződés alatt álló Fogyasztónak vagy Egyéni Vállalkozónak minősülő Ügyfél a hatályos előírásoknak megfelelően 14 naptári napon belül indoklás nélkül és költségmentesen a szerződéstől elállhat, kivételt képeznek a Szabályzat 8.8 pontjában meghatározott költségek.
A szerződéstől való elállás jogának gyakorlásához az Fogyasztónak vagy Egyéni Vállalkozónak döntéséről egyértelmű szándéknyilatkozat formájában tájékoztatnia kell az Eladót a MOSSA PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA, Toruń székhelyű vállalatot, cím: ul. Chrobrego 145/147, e-mail cím: kapcsolat.hu@carmager.com amelynek az alábbi lehetősége állnak rendelkezésre:
 1. írásban a következő címre: MOSSA, Ügyfélszolgálati iroda, ul. Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń, Lengyelország;
 2. elektronikus formában, e-mailben a következő címre: kapcsolat.hu@carmager.com;
 3. a hu.carmager.com honlapon keresztül: a fiókba történő bejelentkezés után a Reklamáció panelen keresztül kiválasztva a Termék Reklamáció opciót.
A Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó igénybeveheti a Szerződéstől történő elállás megfelelő űrlapját, de az eljáráshoz végrehajtásához ennek használata nem kötelező.
A szerződéstől történő elállás jogának gyakorlásához a megfelelő szándéknyilatkozat kézbesítése Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó részéről a fent említett határidőn belül kell, hogy megtörténjen.
8.2
Az elállási űrlap mintája a Fogyasztói jogokról szóló törvény 2. mellékletében található, és ezenkívül elérhető az Előírások 11. pontjában. A Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó használhatja az űrlapsablont, de ez nem kötelező.
8.3
A szerződéstől történő elállás kezdő időpontjának lehetőségei a következő képen határozhatók meg:
 1. élő szerződés esetében, amelynek értelmében az Eladó a Terméket kiadja és egyben ennek a Termék tulajdonjogának átengedésére köteles (pl. Adásvételi Szerződés értelmében) – a Termék birtokbavétele a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó vagy az általa kijelölt, a fuvarozótól eltérő, harmadik fél által. Olyan szerződés esetében, amely: (1) több termékre vonatkozik, amelyeket kézbesítése külön-külön, tételenként vagy részenként történik – az utolsó termék, tétel vagy rész birtokbavételétől kezdődően, vagy (2) abban azesetben, amelyen a termékek kiszállítása rendszeresen történik egy meghatározott időn belül – az első Termék birtokbavételétől kezdődően;
 2. egyéb szerződések esetében – a szerződés hatálybalépés napjától számítva.
8.4
Távszerződéstől való elállás esetén a szerződés semmisnek tekintendő.
8.5
Az Eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak vagy Egyéni Vállalkozónak az általa teljesített összes kifizetést, beleértve a termék szállítási költségeit is (kivéve a szabályzat 8.8. pontban megjelölt költségeket). Az eladó a visszatérítést a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó által alkalmazott fizetési móddal téríti vissza, illetve, amennyiben a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó kifejezett beleegyezését adja egy másik visszafizetési forma alkalmazásában, amelynek számára nincs plusszköltség vonzata. Amennyiben az Eladó nem ajánlotta fel, hogy a Terméket a Fogyasztótól vagy Egyéni Vállalkozótól átvegye, akkor visszatarthatja a Fogyasztótól vagy Egyéni Vállalkozótól kapott kifizetések megtérítését mindaddig, amíg a Termék visszaküldése az Eladó felé nem történt meg, vagy amíg a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó nem nyújtotta be az Eladó felé a visszaszállítást bizonyító igazolást, attól függően, melyik esemény következik be először.
8.6
A Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó köteles haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől való elállásától számított 14 naptári napon belül visszaküldeni a Terméket az Eladónak, vagy átadni az Eladó által felhatalmazott személynek átvétel céljából, kivéve azt az esetet, amikor az Eladó felajánlotta, hogy a terméket saját maga veszi át. A határidő betartásához elegendő a Terméket annak lejárta előtt visszaküldeni. A Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó a Terméket a következő címre küldheti vissza: MOSSA, Ügyfélszolgalati iroda, ul. Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń, Lengyelország.
8.7
A Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó felelős a termék értékének csökkenéséért, amely annak használatából ered, amely meghaladja a termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket.
8.8
A Fogyasztót vagy Egyéni Vállalkozót terhelő költségek, amelyek a Szerződéstől valló elállás következtében lépnek fel:
 1. Amennyiben a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó az Online áruházban elérhető szállítási lehetőségek közül nem a legolcsóbbat választotta, úgy az Eladó nem köteles az ebből eredő és a fogyasztót ily módon terhelő pluszköltségek megtérítésére.
 2. A Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit.
8.9
A szerződéstől való elállás joga a Fogyasztót vagy Egyéni Vállalkozót nem illeti meg a következő szerződések esetében:
 1. szolgáltatásnyújtás esetén, ha az eladó teljeskörűen teljesítette a szolgáltatást a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó kifejezett beleegyezésével, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztattak arról, hogy miután az eladó teljesítette a szolgáltatást, elveszíti a szerződéstől történő elállás jogát.
 2. amelyben az ár vagy a javadalmazás a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása, és amelyek a szerződésből való elállás határideje előtt következnek be;
 3. amelyben a szolgáltatás tárgya nem előregyártott, vagy a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó által meghatározott specifikáció, illetve egyéni igényeinek megfelelően lett legyártva;
 4. amelyben a szolgáltatás tárgya olyan termék, amelynek gyorsan romlása vagy szavatossági rövid ideje ezt nem teszi lehetővé;
 5. amelyben a szolgáltatás tárgya egy zárt csomagolásban szállított termék, amelyet a csomag felnyitása után nem lehet egészségügyi vagy higiéniai okokból visszaküldeni, ha a csomagot a kiszállítás után kinyitották;
 6. amelyekben a szolgáltatás tárgya olyan termékek, amelyek a szállítás után jellegüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más dolgokhoz;
 7. amennyiben a szolgáltatás tárgya alkoholos ital, amelynek árában az adásvételi szerződés megkötésében állapodtak meg, és amelynek szállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelynek értéke a piaci ingadozásoktól függ, amely felett az Eladónak nincs ellenőrzése;
 8. ha a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó kifejezetten felkérte az Eladót, hogy keresse fel őt sürgős javítás vagy karbantartás céljából; ha az eladó a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó által kértektől eltérő kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, vagy Termékeket szállít, a Fogyasztónak vagy Egyéni Vállalkozónak jogában áll elállni a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészektől eltérő kiegészítő szolgáltatások vagy termékek szerződésétől
 9. amelyben a szolgáltatás tárgya hang- vagy képfelvétel vagy zárt csomagolásban szállított számítógépes szoftver, ha a csomagot a kézbesítést követően nyitották meg;
 10. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítésére, az előfizetői szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverés útján kötötték meg;
 12. szálláslehetőségek biztosítása, nem lakossági célokra, áruszállítás, autókölcsönzés, vendéglátás, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális események biztosítása, ha a szerződés meghatározza a szolgáltatás nyújtásának napját vagy időszakát
 13. digitális tartalom szállítására, amelynek tartalma tartósan adathordozón nem tárolható, ha a teljesítés a Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó kifejezett hozzájárulásával a szerződéstől való elállás határideje előtt kezdődött és miután a vállalkozó tájékoztatta a fogyasztót a szerződés való elállási jogának elvesztéséről.
9
Személyes adatok védelme
9.1
Az Online áruház Ügyfelek adatbázisának adminisztrátora Mossa Marcin Błahyj i Piotr Błahyj p.j.t. székhellye: Toruń, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń (a továbbiakban: "Adminisztrátor").
9.2
Az Internetes áruház Felhasználok személyes adatait az Adminisztrátor tárolja és megfelelően biztosítja a Személyes Adatok Feldolgozása Vonatkozásáról, az Egyének Védelméről és az Ilyen Adatok Szabad Áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet követelményeinek megfelelően (a továbbiakban: „GDPR”).
9.3
Az ügyfelek személyes adatainak feldolgozásának céljai:
 1. az adásvételi szerződés teljesítése, azaz GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
 2. marketing célú kereskedelmi információk küldése az Adminisztrátor saját termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan a PR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
 3. az Ügyfél vélemények kinyilvánításának lehetősége az elektronikus termékekről vagy szolgáltatásokról, azaz GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.
9.4
Az ügyfelek személyes adatai csak azoknak önkéntes átadás esetén tárolhatók, a megrendelés leadásával, az adminisztrátorral való kapcsolatfelvétel vagy egy fiók létrehozása útján.
9.5
A regisztráció során vagy később az ügyfél beleegyezhet a Hírlevél küldésre a megadott e-mail címre. A fenti beleegyezés kifejezése egyenértékű a személyes adatok adminisztrátor általi feldolgozásához való hozzájárulással, saját termékek közvetlen marketingje céljából, valamint az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvényben meghatározott kereskedelmi információknak a megadott e-mail címre történő elküldésével. A kifejezett beleegyezés önkéntes, és bármikor visszavonható.
9.6
A szerződés teljesítése vagy az Ügyfél számlájának törlése után az Ügyfél személyes adatainak kezelése korlátozott lesz, és a törvényben meghatározott feldolgozási időszakok után az adatok törlésre kerülnek, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten beleegyezik ezen adatok adminisztrátor általi további felhasználásába.
9.7
Az áruház vásárlóinak joguk van hozzáférni és megváltoztatni az általuk megadott személyes adatokat, továbbá joguk van igényelni az általuk megadott, személyes adatot képező információkhoz történő hozzáférés lehetőségét, a feldolgozásuk helyesbítését, törlését vagy korlátozását, élni az adatok feldolgozásával szembeni kifogás, valamint az adatok jogának átruházásával szembeni jogokkal. Az ügyfélnek joga van bármikor visszavonni az adatok feldolgozására tett beleegyezést anélkül, hogy befolyásolná a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, annak visszavonása előtt, valamint joga van panaszát benyújtani a felügyeleti szerveknél, amely a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke képezi.
9.8
A hu.carmager.com online áruház adatvédelmi irányelvei, amelyek részletesen szabályozzák a személyes adatok védelmét, a sütikkel és az üzemeltetési adatokkal kapcsolatos kérdéseket, a https://hu.carmager.com/Adatvedelmi-iranyelvek-cinfo-hun-20.html címen érhetők el.
10
Záró rendelkezések
10.1
Az online áruházon keresztül kötött szerződéseket magyar nyelven kötik meg.
10.2
Az előírások módosítása:
10.2.1
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a jelen speciális szabályoknak megfelelően módosítsa. Az esetleges változásokat a Szabályzat módosításait tartalmazó egységes szöveg formájában, a hu.carmager.com áruház weboldalán, a végrehajtott változásokra vonatkozó információkkal együtt közzéteszik, és azok a Szolgáltató által minden alkalommal megjelölt napon lépnek hatályba, nem kevesebb, mint 7 nappal a Szabályzat módosított változatának honlapon történő közzétételétől számítva. A Szabályzat módosításai nem vonatkoznak a módosítások hatálybalépése előtt leadott megrendelésekre, ezeket a meglévő szabályok alapján hajtják végre. Ezenkívül a hu.carmager.com Online áruházban történő vásárláshoz minden alkalommal szükséges a Szabályzat aktuális verziójának elolvasása és annak elfogadása.
10.2.2
A jelen Szabályzat alapján a folyamatos szerződések megkötése esetén (pl. Elektronikus szolgáltatások nyújtása - Fiók) a Szolgáltatást igénybevevőt a módosított szabályzat kötelezi, ha a Polgári Törvénykönyv 384. és 384. (1.) cikkében meghatározott követelmények be lettek tartva, ami egyértelmű a Szolgáltatást igénybevevő megfelelően értesítésével a változásokról, és a változások bejelentéstől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltatást igénybevevő nem mondta fel szerződését. Abban az esetben, ha a Szabályzat módosítása bármilyen új díj bevezetését vagy a meglévő díjak növekedését vonja maga után, a Szolgáltatás igénybevevője, aki fogyasztó, jogosult elállni a szerződéstől.
10.2.3
E szabályzat alapján, a folyamatos szerződéstől eltérő szerződések (pl. Adásvételi szerződés) megkötése esetén, a Szabályzat módosítása semmilyen módon nem sérti a fogyasztónak minősülő Ügyfél/Vevő a Szabályzat módosításainak hatálybalépése előtt megszerzett jogait, különös tekintettel a Rendelet módosításaira, különös tekintettel nem lesz ráhatásuk a már leadott vagy rendelés alatt lévő Megrendelésekre és a megkötött, végrehajtott vagy teljesített Adásvételi Szerződésekre.
10.3
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1980. április 11-én Bécsben kidolgozott, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egyezményének és az áruk nemzetközi értékesítésének korlátozásáról szóló, New Yorkban, 1974. június 14-én készült egyezményének rendelkezései nem tartoznak ide.
10.4
A jelen szabályozás hatálya alá nem tartozó kérdésekben a lengyel törvény általánosan alkalmazandó rendelkezéseit kell alkalmazni, különösen: a Polgári Törvénykönyvet; az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény (Journal of Laws 2002, 144. szám, 1204. tétel, módosítva); a 2014. december 25-től fogyasztónak minősülő ügyfelekkel kötött adásvételi szerződések esetében - a fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-i törvény rendelkezései (2014. évi Jogi Törvény, módosított 827. tétel), az általánosan alkalmazandó jog egyéb vonatkozó rendelkezései külön figyelemmel a 10.6 pontra fenntartásával.
10.5
A lengyel jog megválasztása nem vonja el a fogyasztót a számára biztosított védelemtől olyan rendelkezések alapján, amelyeket a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga szerint szerződéssel nem lehet kizárni, feltéve, hogy a kereskedő: (1) üzleti vagy szakmai tevékenységet folytat abban az országban, ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye található; vagy (2) bármilyen módon irányítja az ilyen tevékenységeket az adott országba vagy több országba, beleértve az országot is, és a szerződés az ilyen tevékenységek körébe tartozik.
10.6
A Róma I. rendelet 6 cikk 2 bekezdés értelmében az eladó / szolgáltató a lengyel jogot választja a fogyasztókkal kötött szerződésekre, ideértve az adásvételi szerződéseket és az elektronikus szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseket is. A lengyel törvény végrehajtja a 2014. októberi 2011/83 / EU irányelvet, amely egységesíti az európai szabályozásokat a távollevők közötti szerződések területén, többek között az interneten keresztül is. A szolgáltató tiszteletben fogja tartani a fogyasztók vagy vállalkozók kedvezőbb jogait, amelyek a fogyasztó vagy vállalkozó szokásos tartózkodási helyének törvényei alapján érvényesek.
10.7
A hu.carmager.com online áruház, a 2018. február 28-i európai parlamenti és tanácsi (EU) 2018/302 hatályos rendeletének megfelelően, tiszteletben tartja és végrehajtja tevékenységében azokat az elveket, amelyek szabályozzák az indokolatlan földrajzi alapú blokkolást és az állampolgársággal, lakóhellyel vagy üzleti tevékenység végzésének helyével kapcsolatos megkülönböztetés egyéb formáit, valamint a 2006/2004 / EK és az (EU) 2017/2394 rendeletekben és a 2009/22 / EK irányelvekben foglalt módosításokat. Az Online áruházhoz való hozzáférés, beleértve az ezen keresztül végrehajtott megrendeléseket, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek alapján fog teljesülni függetlenül az Ügyfél nemzetiségétől, lakóhelyétől, illetve üzleti tevékenységének végzési helyétől. A hu.carmager.com áruház nem alkalmaz átirányításokat a kezelőfelületek egyéb verzióira az Ügyfél nemzetisége, lakóhelye, illetve üzleti tevékenységének végzési helye miatt, az Ügyfél vagy Felhasználó előzetes és kifejezetten egyértelmű hozzájárulása nélkül. A hu.carmager.com áruház nem alkalmaz és a jövőben sem fog alkalmazni semmilyen más diszkriminatívnak tekinthető kritériumokat, ezalatt értve azokat is, amelyeket a feljebb említett Rendelkezések nem tartalmaznak. A Termékek támogatott kézbesítési helyeit (szállítási országok) az Eladó meghatározza, folyamatos jelleggel frissíti és az információt elérhetővé teszi az Ügyfelek és a Szolgáltatások Felhasználóinak számára.
11
A szerződés elállásinyilatkozat mintaja
Letöltés

A weboldal cookie-kat használ a szolgáltatások nyújtásához a Cookie Irányelveknek megfelelően. Meghatározhatja a saját böngészőjében a cookie-k tárolásának vagy elérésének feltételeit.
Bezárás
pixel